Modernizacja linii 220 kV

Janów – Rogowiec, Rogowiec – Piotrków

 

Kontakt

Biuro prasowe

 

Dziennikarzy zainteresowanych przebudową linii 220 kV Janów – Rogowiec – Piotrków zapraszamy do kontaktu z biurem prasowym inwestycji.

Marek Ignar - tel: 504 672 616, e-mail: kontakt@liniajanowrogowiecpiotrkow.pl

Kontakt

 

SPIE Elbud Gdańsk SA

ul. Marynarki Polskiej 87
80-557 Gdańsk
tel: 58 769 48 00

www.spie-elbud.pl



Kontakt e-mail: kontakt@liniajanowrogowiecpiotrkow.pl



Administratorem danych osobowych są Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie (PSE S.A.), ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna, tel. 22 242 26 00. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych dostępne są pod numerem telefonu 22 242 26 00 lub na stronie internetowej www.pse.pl. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane do PSE S.A. zapytanie. Zebrane dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez PSE S.A. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w celu i w zakresie wynikającym z przepisów prawa. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez PSE S.A., jakim jest realizacja polityki informacyjnej dot. realizowanych przez PSE S.A. inwestycji pn. Przebudowa linii 220 kV Krajnik - Glinki, w szczególności udzielanie odpowiedzi na zgłaszane zapytania. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane dostawcom systemów i usług IT oraz  - w przypadku przetwarzania do celów ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obroną przed takimi roszczeniami – podmiotom świadczącym usługi prawne. Administrator  informuje o prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych oraz o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).




 

INWESTOR WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna SPIE