Modernizacja linii 220 kV

Janów – Rogowiec, Rogowiec – Piotrków

 

Harmonogram prac

Rozpoczęcie rozmów z właścicielami działek w sprawach formalnoprawnych - lipiec 2018 r.

Rozpoczęcie pierwszych prac modernizacyjnych - jesień 2018 r.

Rozpoczęcie budowy nowych słupów - kwiecień 2018 r.


Ogłoszenia o terminach będą regularnie zamieszczane na stronie projektu.

Ponadto, zanim rozpocznie się budowa, Wykonawca skontaktuje się z władzami miast i gmin położonych na trasie linii, aby omówić najważniejsze kwestie związane z zakresem prac, terminami oraz rodzajem wykorzystywanego sprzętu. 

INWESTOR WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna SPIE