Modernizacja linii 220 kV

Janów – Rogowiec, Rogowiec – Piotrków

 

Inwestycja celu publicznego

Linia jest częścią Krajowego Systemu Elektroenergetycznego i należy patrzeć na inwestycję nie tylko w ujęciu lokalnym, ale także w kategoriach całego kraju. Prowadzone przez nas przedsięwzięcie jest typowym przykładem inwestycji celu publicznego, również w rozumieniu ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.


INWESTOR WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna SPIE