Modernizacja linii 220 kV

Janów – Rogowiec, Rogowiec – Piotrków

 

Na czym będzie polegać modernizacja?

Modernizacja zakłada wykonanie następujących prac:

  • Wymianę trzydziestu słupów wraz z fundamentami  na całkowicie nowe konstrukcje. Nowe stanowiska słupowe powstaną w miejscu istniejących lub w ich najbliższym sąsiedztwie.
  • Na odcinku Rogowiec – Piotrków dostawiona będzie jedna dodatkowa konstrukcja.
  • Pozostałe słupy otrzymają nowe zabezpieczenie antykorozyjne.
  • Tam, gdzie zostaną zidentyfikowane uszkodzone elementy w konstrukcji , nastąpi ich wymiana lub uzupełnienie.
  • Naprawę i konserwację istniejących fundamentów.
  • Wymianę czterdziestu łańcuchów izolatorowych.
  • Przeprowadzona zostanie regulacja zwisów przewodów.INWESTOR WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna SPIE