Modernizacja linii 220 kV

Janów – Rogowiec, Rogowiec – Piotrków

 

Przygotowania do modernizacji linii 220 kV

W maju kontynuowano prace związane z przygotowaniami do modernizcji linii 220 kV.

 

Wykonawca zadania przygotował folder dotyczący inwestycji. Jego wersję elektroniczną można pobrać tutaj.

INWESTOR WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna SPIE