Modernizacja linii 220 kV

Janów – Rogowiec, Rogowiec – Piotrków

 

Informacja o postępie prac

W kwietniu prowadzone były prace związane z formalno-prawną częścią inwestycji.

 

Wykonawca zadania przygotował folder dotyczący inwestycji. Jego wersję elektroniczną można pobrać tutaj.

INWESTOR WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna SPIE