Modernizacja linii 220 kV

Janów – Rogowiec, Rogowiec – Piotrków

 

Trasa linii

Prace modernizacyjne nie mają wpływu na przebieg linii. Jej trasa, podobnie jak jej napięcie, pozostaną bez zmian. Po modernizacji linia poprawi bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej do aglomeracji łódzkiej, jak również do miejscowości znajdujących się w jej sąsiedztwie.


Przebieg linii:


Obręby gmin i miast objęte inwestycją:

 

Dwutorowy odcinek linii:

 • Miasto Bełchatów - obręb 19
 • Gmina Bełchatów - Oleśnik, Księży Młyn, Mazury, Augustynów

 

Jednotorowy odcinek linii Janów - Rogowiec:

 • Miasto Łódź - Łódź Górna 55 i 56, Widzew 34, 35, 36
 • Gmina Brójce - Przypusta, Giemzów, Stefanów
 • Gmina Rzgów - Kalinko, Kalino
 • Miasto Tuszyn - obręby 1, 5, 10, 11, 17, 18, 20
 • Gmina Tuszyn - Jutroszew, Górki Duże, Górki Małe, Modlica
 • Gmina Grabica - Krzepczów, Boryszów, Dziewuliny, Rusociny, Gutów Duży, Gutów Mały, Bleszyn, Niwy Jutroszewskie
 • Gmina Drużbice - Stefanów, Hucisko, Wdowin Kolonia
 • Gmina Bełchatów - Zdzieszulice Dolne, Zdzieszulice Górne, Dobiecin, Niedyszyna, Wielopole, Huta

 

Jednotorowy odcinek linii Rogowiec - Piotrków

 • Gmina Bełchatów - Bukowa
 • Gmina Wola Krzysztoporska - Pawłów Dolny, Parzniewice Duże, Władysławów, Ludwików, Kamienna, Kacprów, Wola Krzysztoporska, Krężna, Kolonia Oprzężów, Rokszyce I, Rokszyce II, Majków Duży
 • Gmina Grabica - Majków Folwark i Twardosławice
 • Miasto Piotrków Trybunalski - obręby 2, 11, 12, 13, 14
INWESTOR WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna SPIE