Modernizacja linii 220 kV

Janów – Rogowiec, Rogowiec – Piotrków

 

Dlaczego linia jest modernizowana?

Linia 220 kV Janów – Rogowiec została wybudowana w 1947 roku, natomiast odcinek 220 kV Rogowiec - Piotrków powstał w 1969 roku.

To ważne połączenie, ponieważ zapewnia dostawy prądu z elektrowni w Bełchatowie do aglomeracji łódzkiej i całego województwa. Mimo, że linia jest na bieżąco konserwowana i remontowana niektóre jej elementy kwalifikują się do wymiany.

INWESTOR WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna SPIE