Modernizacja linii 220 kV

Janów – Rogowiec, Rogowiec – Piotrków