Modernizacja linii 220 kV

Janów – Rogowiec, Rogowiec – Piotrków

 

Inwestycja zbliża się do końca

Zdecydowana więkoszść prac została już wykonana. Konstrukcje podwyższono i przebudowano, wyregulowano wysokość zwisu przewodów roboczych oraz wymieniono przewód odgromowy. Wykonawca szacuje, że w ciągu kilkunastu najbliższych tygodni, możliwe będzie przeprowadzenie Odbioru Końcowego Technicznego.

INWESTOR WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna SPIE