Modernizacja linii 220 kV

Janów – Rogowiec, Rogowiec – Piotrków

 

Modernizacja linii 220 kV - marzec

Wykonawca zrealizował już większość prac związanych z modernizacją linii. Na kwiecień planowane jest jeszcze malowanie konstrukcji wymienionych słupów.

INWESTOR WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna SPIE