Modernizacja linii 220 kV

Janów – Rogowiec, Rogowiec – Piotrków

 

Kto nadzoruje przebieg prac?

Kierownik budowy, który odpowiada za wszystkich pracowników, bezpieczeństwo, a także prowadzi dokumentację przebiegu prac.

Inne osoby zaangażowane w budowę to m.in. kierownicy robót, inżynierowie, czy brygadziści, którzy zarządzają kilkuosobowymi zespołami pracującymi na jednym stanowisku słupa.

Mieszkańcy otrzymają kontakt do osoby odpowiedzialnej za prace budowlane na danej nieruchomości.

Ze względów bezpieczeństwa teren budowy zostanie zabezpieczony, a przebywać na nim będą mogły wyłącznie osoby uprawnione.

 

 

INWESTOR WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna SPIE