Modernizacja linii 220 kV

Janów – Rogowiec, Rogowiec – Piotrków

 

Modernizacja linii 220 kV - styczeń

Wykonawca przeprowadził już wszystkie prace związane z podwyższaniem słupów - stnowiska zostały wymienione na nowe, zakończono też prace związane z regulacją zwisów przewodów. Na marzec/kwiecień planowane jest malowanie nowych konstrukcji.

INWESTOR WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna SPIE