Modernizacja linii 220 kV

Janów – Rogowiec, Rogowiec – Piotrków

 

Nowe słupy zostały pomalowane

W maju prowadzone były prace związane z malowaniem wymienionych konstrukcji. Wszystkie słupy zostały zabezpieczone przed korozją i pomalowane. 

INWESTOR WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna SPIE