Modernizacja linii 220 kV

Janów – Rogowiec, Rogowiec – Piotrków

 

Plan wdrożenia Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii został zaktualizowany

Na stronie PSE opublikowano kolejną aktualizację Planu wdrożenia Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii, który umożliwia uczestnikom rynku energii zaplanowanie ich działań związanych z wdrożeniem CSIRE.

 

Dokument dostępny jest na stronie PSE.

INWESTOR WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna SPIE