Modernizacja linii 220 kV

Janów – Rogowiec, Rogowiec – Piotrków

 

PSE publikują piąty zintegrowany raport wpływu

11,95 mld zł wartości dodanej dla polskiej gospodarki wytworzyły Polskie Sieci Elektroenergetyczne w 2021 roku. Spółka odprowadziła także 1,08 mld zł podatków i składek do budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

 

Rok 2021 był rekordowy dla PSE również pod względem przepływów energii elektrycznej w sieci przesyłowej należącej do spółki. W porównaniu z 2020 r. ilość energii wprowadzonej do tej sieci wzrosła o 12 proc.

 

Więcej informacji jest dostępnych na stronie PSE.

INWESTOR WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna SPIE