Modernizacja linii 220 kV

Janów – Rogowiec, Rogowiec – Piotrków

 

Trwa przebudowa kolizji z liniami średnich napięć

Wykonawca prowadzi prace związane z przebudową kolizji linii 220 kV Janów - Rogowiec - Piotrków z liniami średnich napięć. Prace zakończą się w ciągu kilku najbliższych tygodni.

INWESTOR WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna SPIE