Modernizacja linii 220 kV

Janów – Rogowiec, Rogowiec – Piotrków

 

Wkrótce przebudowa kolizji z liniami średnich napięć

Wykonawca przygotowuje się do przeprowadzenia przebudowy kolizji linii 220 kV Janów - Rogowiec - Piotrków z liniami średnich napięć. Prace zostaną przeprowadzone w ciągu kilku najbliższych tygodni.

INWESTOR WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna SPIE