Modernizacja linii 220 kV

Janów – Rogowiec, Rogowiec – Piotrków

 

Z jakiego sprzętu budowlanego będzie korzystał Wykonawca?

Samochody ciężarowe, dźwigi i koparki pojawią się przy pracach budowlanych na stanowiskach słupowych.

Część prac będzie wymagała użycia sprzętu specjalistycznego, na przykład samochodów wykorzystywanych do naciągania przewodów czy podnośników koszowych, jednak ich rozmiary są podobne do typowych maszyn budowlanych.

Słupy na miejsce budowy będą dostarczane w postaci kątowników, które mieszczą się w zwykłym samochodzie ciężarowym. Konstrukcja słupa będzie montowana na miejscu.

INWESTOR WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna SPIE