Modernizacja linii 220 kV

Janów – Rogowiec, Rogowiec – Piotrków

 

Zakończono przebudowę kolizji z liniami średnich napięć

Wykonawca przeprowadził prace związane z przebudową kolizji linii 220 kV Janów - Rogowiec - Piotrków z liniami średnich napięć. Prace zakończyły się w sierpniu br.

INWESTOR WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna SPIE